W sobotę 7 września podczas festiwalu "Złota Jesień Wólka Kosowska 2019" społeczność chińska z gminy Lesznowola świętowała 70. rocznicę utworzenia CHRL i nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską.

W wydarzeniu wzięli udział Ambasador Chińskiej Republik Ludowej z Małżonką, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele Samorządu Gminy Lesznowola, prezesi Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej i Izby Przemysłowo -Handlowej Polska Azja oraz przedstawiciele stowarzyszeń azjatyckich. Po części oficjalnej na scenie pojawili się artyści. Publiczność miała okazję zobaczyć m.in. występy taneczne, pokaz Wu Shu oraz prezentacje tradycyjnych strojów chińskich QI PAO. Głównym organizatorem wydarzenia było chińskie centrum handlowe GD Poland, które w tym roku obchodzi okrągłą - 25. rocznicę działalności.