Do aplikacji ZGŁOŚ USTERKĘ dodaliśmy kolejne, nowe funkcjonalności! W kategorii Środowisko będzie można zgłosić m.in.  miejsce nielegalnego wypalania traw i spalania śmieci, wskazać lokalizację, gdzie znajduje się dzikie wysypisko śmieci czy padłe zwierze. Kategoria Bezpieczeństwo wzbogaciła się o przewrócone drzewo i niesprawną sygnalizację świetlną, zaś Infrastruktura o akt wandalizmu,  cieknący hydrant oraz uszkodzenia na placu zabaw, skateparku i siłowni zewnętrznej. Zapraszamy do korzystania z aplikacji!

Sprawdź aplikację TUTAJ