Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z przyjętym założeniem młodzi radni będą włączeni w proces podejmowania decyzji dotyczących regionu. Spotkania informacyjne dla kandydatów już w październiku!

TERMINY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

SIEDLCE – 3 października, godz. 15:30, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  ul. Asłanowicza 2.  Termin potwierdzenia uczestnictwa - do 30 września.
WARSZAWA - 4 października, godz. 15:30, Centrum Kultury KADR, ul. Rzymowskiego 32.  Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 1 października.  
WARSZAWA - 7 października, godz. 15:30, Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15.  Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 3 października.  
RADOM – 8 października, godz. 15:30, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  ul. Kościuszki 5a.  Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 3 października.
WARSZAWA - 9 października, godz. 15:30, Urząd Marszałkowski, ul. Skoczylasa 4.  Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 4 października.
CIECHANÓW – 9 października, godz. 15:30, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego,  ul. Mleczarska 27.  Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 4 października.
PŁOCK – 10 października, godz. 15:30, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego, ul. Kolegialna 19.  Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 7 października.
OSTROŁĘKA – 11 października, godz. 15:30, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30.  Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 8 października.
WARSZAWA - 11 października, godz. 16:00, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  ul. Świętojerska 9.  Termin potwierdzenia uczestnictwa – do 8 października.
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w spotkaniu mailowo na adres: sejmikmazowiecki@civispolonus.org.pl W tytule maila proszę wpisać datę i miejsce spotkania oraz imię i nazwisko.


Zarząd Województwa Mazowieckiego chce, by dla organów samorządu województwa mazowieckiego Sejmik był partnerem w dostarczaniu trafnych i społecznie akceptowanych rozwiązań. Dzięki temu osoby wybrane otrzymają poczucie sprawczości, co zachęci Ich, by pracowali zgodnie z podejściem „Od problemu do rozwiązania”. Sejmik będzie apartyjny w swoich działaniach i nie będzie angażować się w kampanie partii politycznych.

Samorządowe województwo to wspólnota mieszkańców. Słowo mieszkańców obejmuje wszystkich, bez względu na wiek czy inne kryteria. I choć prawodawcy, ustanawiając granicę wieku, od której przysługuje prawo wyborcze, ograniczyli prawo decydowania o tej wspólnocie osobom poniżej 18 roku życia, został znaleziony sposób, by dać młodym ludziom taką szansę.

Nieograniczony dostęp do informacji z każdej dziedziny, fakt, że informacja dociera do odbiorcy niemal w tym samym czasie, w którym powstaje czy wielość źródeł informacji powoduje, że nawet wbrew woli młodzi ludzie są dziś o wiele bardziej świadomi niż starsze pokolenia.

Realizację tego zadania w wyniku otwartego konkursu ofert zlecono Fundacji Civis Polonus, której celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym.


Podstawowe informacje o Sejmiku:

Kto może ubiegać się o mandat radnego?

każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej
lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego, mieszkający na Mazowszu

Kiedy prowadzona będzie rekrutacja radnych?

od 1 do 25 października 2019 r.

Co trzeba zrobić, by ubiegać się o mandat?

zebrać podpisy 10 osób popierających kandydaturę,

wypełnić formularz zgłoszeniowy,

wysłać wszystkie te dokumenty na adres Fundacji
Civis Polonus, która w imieniu samorządu województwa mazowieckiego powołuje Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego
i będzie organizować jego prace

Czy z udziałem w pracach sejmiku związane będą jakieś koszty?

nie – dojazd na sesje, posiłek w dniu sesji
i opieka dla radnych niepełnoletnich zostanie sfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego

Jaka będzie kadencja sejmiku?

Sejmik zostanie powołany na dwuletnią kadencję
(do 31 grudnia 2021 roku)

Jak często sejmik będzie obradował?

zaplanowaliśmy 5 sesji Sejmiku
(pierwszą w grudniu 2019 roku i po dwie sesje
w latach 2020 – 2021)

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

na Facebook’u;

na stronach internetowych: civispolonus.org.pl., dialog.mazovia.pl;

kontaktując się z koordynatorem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia Fundacji Civis Polonus: Łukasz Dembiński,
tel. 22 827 52 49, 509 725 536