2 września w pięciu publicznych szkołach podstawowych rozpoczęło naukę 4,2 tys. uczniów w 190 klasach. W gminnych szkołach i placówkach oświatowych w nowym roku szkolnym zatrudnionych jest 713 nauczycieli i 335 pracowników administracji i obsługi. Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego 2019/2020 i wielu sukcesów w nauce!Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 - społeczność szkolną witają dyrektor placówki Paweł Żurowski i Wicewójt Iwona Pajewska-Iszczyńska. Fot. K. Sobolewska

Po wakacjach uczniowie wrócili do odnowionych placówek.  Okres wakacji, to z jednej strony czas zasłużonego wypoczynku dla uczniów i ich nauczycieli, a z drugiej okres wytężonych prac remontowych. Prace te, to głównie malowanie pomieszczeń dydaktycznych i innych pomieszczeń szkolno-przedszkolnych, prace modernizacyjne szkolnych i przedszkolnych stołówek czy pomieszczeń kuchennych. Wykonane zostały również naprawy obróbek blacharskich na dachach obiektów oświatowych.  Uporządkowane zostały także tereny wokół szkół i placówek oświatowych. Łącznie na ten cel wydatkowane zostały środki finansowe z budżetu gminy w wysokości 380 tys. zł.

Szkoła Podstawowa w Lesznowoli od nowego roku szkolnego dysponuje dodatkowym obiektem przy ul. Sportowej. 2 września rozpoczęło tam naukę ok. 260 dzieci z klas I – II w 11 klasach.


Jedna z klas w budynku przy ul. Sportowej 2. Fot. K. Sobolewska


Nowy budynek SP Lesznowola. Fot. K. Sobolewska

Nowy budynek szkolny - widok od strony ul. Sportowej. Fot. A. Adamus

Nowy rok rozpoczęły także dzieci w wieku przedszkolnym, 3 – 6 letnie. Na terenie gminy działa 5 publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola. Gmina obejmie opieką 540 dzieci w 26 oddziałach. Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice wyrazili taką potrzebę znalazły miejsce w gminnych placówkach przedszkolnych. Było to możliwe również dzięki ogłoszonemu przez Wójta Gminy otwartemu konkursowi dla niepublicznych przedszkoli, w wyniku którego udało się pozyskać 50 dodatkowych miejsc dla lesznowolskich przedszkolaków. Wkrótce do publicznych placówek przedszkolnych dołączy nowy obiekt w Wólce Kosowskiej. Budowana właśnie placówka będzie oddana do użytku we wrześniu 2020 roku. Obiekt będzie przeznaczony dla 200 przedszkolaków. Znajdą się tam: 8 sal dydaktycznych, kuchnia, zaplecze socjalno – sanitarne, sala ćwiczeń, szatnie, świetlica sołecka oraz zewnętrzne place zabaw.

Budowa gminnego przedszkola w Wólce Kosowskiej.  Fot. A. Niezabitowska


Oprócz budowy przedszkola kontynuowane są dwie inne bardzo ważne dla lesznowolskiej oświaty inwestycje. Pierwsza z nich, to budowa Szkoły Podstawowej w Zamieniu. W tym nowoczesnym obiekcie zlokalizowana będzie ośmioklasowa szkoła podstawowa oraz oddziały przedszkolne. Nowa szkoła będzie mieć 29 sal lekcyjnych, dwie świetlice, bibliotekę, dwusektorową salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, siłownię, salę fitness i salę gimnastyki korekcyjnej. Obiekt o łącznej powierzchni ponad 8 tys. m.kw. będzie posiadał również wielofunkcyjną aulę oraz kuchnię z jadalnią.

Prace budowlane w Zamieniu postępują. Fot. A. Niezabitowska


Druga z tych inwestycji, to rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej. Szkoła wzbogaci się o nowy segment, w którym zlokalizowane będą pomieszczenia dydaktyczne, stołówka oraz sala gimnastyczna. 

Zakończenie wymienionych inwestycji planowane jest w 2020 r., tak, aby uczniowie z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęli w nich naukę, a ich koszty, to ponad 70 mln. zł.  Zrealizowanie tych inwestycji pozwoli na podniesienie standardu świadczonych przez gminę usług edukacyjnych.

Budowa budynku i dachu hali gimnastycznej w SP Nowa Iwiczna. Fot. A. Niezabitowska