Szanowni Państwo,

Powiat Piaseczyński a konkretnie Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przystąpił do realizacji programu dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego "Opieka Wytchnieniowa".

Opieka Wytchnieniowa to program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych - edycja 2019 w module przewidzianym do realizacji przez powiaty ( MODUŁ III ). Obejmuje on specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz wsparcie w  zakresie  nauki  pielęgnacji,  rehabilitacji,  dietetyki.  Celem   programu  jest
szeroko    pojęte    wsparcie    osób    opiekujących   się   niepełnosprawnymi    dziećmi 
i  osobami dorosłymi. Osoby te z racji konieczności sprawowania ciągłej, całodobowej opieki nad swoimi bliskimi funkcjonują, często przez wiele lat, w bardzo trudnej emocjonalnie sytuacji, a jakość ich życia znacznie się obniża. Dzięki programowi „opieki wytchnieniowej” opiekunowie dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych otrzymają realne odciążenie w codziennym funkcjonowaniu.

W powiecie piaseczyńskim opieka wytchnieniowa jako  specjalistyczna pomoc, będzie realizowana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej   (POIK).   Wsparcie    będzie    udzielane  na  terenie    domu   osoby   zgłoszonej   lub   na   terenie   POIK   w  Górze   Kalwarii i w Mrokowie,  a w razie potrzeby także na terenie placówek pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby. Z edycji 2019 może skorzystać 30 rodzin zamieszkujących na terenie powiatu piaseczyńskiego, niezależnie od gminy .Aby skorzystać z pomocy w ramach modułu III, nie jest konieczne, aby gmina, której mieszkańcem jest dana osoba, przystąpiła do programu. Zgłoszenia przyjmowane są od 7 sierpnia 2019 do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą. Informacje i zgłoszenia – tel. 227576820, 227363121

szczegóły w poniższym linku:

http://poikgorakalwaria.pl/opieka-wytchnieniowa/regulamin-programu-opieka-wytchnieniowa-w-powiecie-piaseczynskim-edycja-2019