Uwaga - termin naboru kandydatów został przedłużony do 11 lipca.
OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 149 w Lesznowoli

z dnia 08 lipca 2019 r.


Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 14.1 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w okręgu wyborczym nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku.

W związku z tym komisja wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów i przedłuża termin zgłoszenia i rejestracji kandydatów do 11 lipca 2019 roku, do godziny 15:00 w siedzibie okręgowej Komisji Wyborczej.


Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

/-/ Bożena Poterała