Oświadczenie Radnych Gminy Lesznowola w sprawie zatrzymania Wójt Gminy.