Szanowni Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

Uprzejmie informuję, że Gmina Lesznowola zawarła z firmą JARPER Sp. z .o.o. tymczasową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w miesiącu sierpniu.

Tymczasowość świadczenia usługi związana jest z odwołaniem się jednej z firm od wyników przetargu na „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola” do Krajowej Izby Odwoławczej i oczekiwaniem na rozstrzygnięcie tego odwołania.

Sytuacja ta nie spowoduje niedogodności dla Mieszkańców - odbiór odpadów z Państwa posesji będzie przebiegał bez zakłóceń i zgodnie z obowiązującym obecnie harmonogramem. W sierpniu cena za odbiór odpadów również zostanie na dotychczasowym poziomie.Z poważaniem

Agnieszka Adamus

Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Urząd Gminy Lesznowola