Uwaga - od lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne  (od nieruchomości, rolny i leśny). Druki można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl z zakładki Podatki i opłaty lokalne.

Jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne, obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

  • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
  • IR-1 Informacja o gruntach
  • IL-1 Informacja o lasach
  • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
  • DR-1 Deklaracja na podatek rolny
  • DL- 1 Deklaracja na podatek leśny


Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.