Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż aktualnie toczy się postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, które dotyczy kontroli CBA zakończonej raportem w 2017 roku. Przedmiotem tej kontroli były sprawy dotyczące rozporządzania mieniem Gminy w latach 2012-2017. 

Ze względu na toczące się postępowanie Gmina nie udziela szczegółowych informacji oraz powstrzymuje się od komentarzy w tej sprawie.


Z wyrazami szacunku

Agnieszka Adamus

Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami