Komunikat w sprawie Wójta Gminy Lesznowola.Szanowni Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi informuję, iż Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIV Wydział Karny w dniu 12 lipca 2019 roku postanowił: „wniosku Prokuratora o zastosowanie wobec Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie uwzględnić”.

Ponadto, Sąd nie zastosował wobec Wójt Gminy Lesznowola żadnych innych środków zapobiegawczych.


Z poważaniem

Agnieszka Adamus

Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami

Urząd Gminy Lesznowola