Gmina Lesznowola uzyskała dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą w miejscowościach: Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska (cz. wschodnia) i Marysin.