Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne apeluje o oszczędne korzystanie z wody w czasie upałów. Podlewanie ogrodów powinno odbywać się w późnych godzinach wieczornych, tak by nie powodować spadku ciśnienia wody używanej do celów socjalnych.