11 czerwca br. podczas Kongresu Regionów we Wrocławiu Gmina Lesznowola otrzymała nagrodę w rankingu „Miasta Atrakcyjne dla Biznesu” magazynu ekonomicznego Forbes. Lesznowola uplasowała się na pierwszym miejscu w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców.

Gmina Lesznowola już od lat jest liderem rankingu miejsc atrakcyjnych dla biznesu, przygotowywanego przez zespół redakcyjny prestiżowego miesięcznika ekonomicznego Forbes. Autorzy rankingu badają, które miasta są najbardziej przyjazne do prowadzenia biznesu analizując m.in. liczbę nowootwieranych i zamykanych firm oraz przyrost liczby spółek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Lesznowola pierwsze miejsce zajęła także w 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 i 2009 roku. 

Co decyduje o atrakcyjności Lesznowoli? Bez wątpienia jest to m.in. lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy i optymalne wykorzystanie tego atutu przez Samorząd Gminy. 

Ogłoszenie wyników tegorocznego rankingu miało miejsce podczas Kongresu Regionów, który odbył się 11-12 czerwca br. we Wrocławiu. Kongres ten jest największym w roku spotkaniem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Jego uczestnicy mieli okazję debatować o ważnych dla samorządu sprawach w ramach pięciu bloków tematycznych: Przestrzeń, Mobilność, Środowisko, Finanse i Strategie 2030. W tym roku odbyła się  jubileuszowa – dziesiąta edycja Kongresu.