W piątek 14 czerwca br. w Warszawie odbyła się Wielka Gala "30 lat Wolności RP". Podczas Gali Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka-Wąsik otrzymała nagrodę specjalną Osobowości 30-lecia RP w kategorii Polityk Samorządowy!


Wyróżnienie to otrzymał również Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. Nagrody otrzymało 100 przedsiębiorców z całej Polski, reprezentujących różne branże.  Gala została zorganizowana przez Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Galę poprowadzili Joanna Jabłczyńska i Krzysztof Ibisz. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 750 osób.