Ruszyła pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego. Jest to wydzielona część budżetu, o której przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy. Do dyspozycji jest w tym roku 358 tys. zł. Jest to pula przeznaczona dla wszystkich gmin powiatu. Dla Lesznowoli przydzielono kwotę 25 tys. zł.


Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty o zasięgu gminnym i powiatowym oraz mieć realny wpływ na rozwój swojej okolicy. W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego.

Propozycje można zgłaszać do 15 lipca br. w następujący sposób:

- wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie (formularze dostępne są także, do pobrania na stronie internetowej i w BIP),

- w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez internetowy system obsługi budżetu obywatelskiego.

Następnie zgłoszone zadania przejdą weryfikację do 30 lipca br. O ostatecznym wyborze zgłoszonych projektów decyduje głosowanie mieszkańców, które przewidziano w terminie od 20 do 30 września br. a wyniki zostaną ogłoszone 15 października br.

Więcej informacji: https://powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org...