Zgodnie z zapowiedzią ZNP dotyczącą ogólnopolskiego strajku nauczycieli informujemy, że w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. planowane jest rozpoczęcie strajku, a czas jego trwania nie jest określony. 

Szanowni Państwo Rodzice!

Informujemy, że w referendum przeprowadzonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola gotowość udziału w akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia br. wyrazili nauczyciele i pracownicy:
  • Szkoły Podstawowej w Mrokowie
  • Szkoła Podstawowej w Łazach
  • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lesznowoli
  • Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej
  • Szkoła Podstawowej w Mysiadle (wraz z Filią w Zgorzale)
  • Gminnego Przedszkola w Kosowie
  • Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu
  • Gminnego Przedszkola w Zamieniu.
Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły/przedszkola nie może wcześniej zbierać deklaracji od nauczycieli i pracowników, czy przystąpią do strajku, czy też nie. Informację o liczbie strajkujących nauczycieli dyrektor placówki otrzymuje od komitetu strajkowego dopiero w chwili rozpoczęcia strajku. Liczba ta może ulegać zmianie w każdym dniu trwania strajku. Powyższa sytuacja uniemożliwia dyrektorom szkół i przedszkoli wcześniejsze poinformowanie Państwa, co do organizacji pracy placówek w poszczególnych dniach trwania akcji strajkowej.
W związku z powyższym informujemy, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w/w placówki nie będą miały możliwości zapewnienia pełnej opieki Państwa dzieciom w czasie trwania akcji strajkowej. Opieka ta może być sprawowana w sposób ograniczony.
Ponadto informujemy, że w okresie trwania akcji strajkowej Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury i Centrum Sportu będą starały się choćby częściowo zapewnić Państwa dzieciom opiekę w formie zajęć świetlicowych. Szczegółowy program tych zajęć znajdziecie Państwo na stronach internetowych tych placówek.
Ze względu na dynamikę sytuacji prosimy Państwa o monitorowania komunikatów na stronach internetowych w/w placówek.

Wójt Gminy Lesznowola
(-) Maria Jolanta Batycka-Wąsik