We wtorek 23 kwietnia rusza akcja kastracji zwierząt domowych. Gmina Lesznowola pokryje 50 % kosztów tego zabiegu. Świadczenie przysługuje właścicielom psów i kotów zameldowanym na terenie gminy lub rozliczającym się w US Piaseczno.

DOFINANSOWANIE ZABIEGÓW KASTRACJI I STERYLIZACJI,  ZWIERZĄT DOMOWYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELAMI SĄ MIESZKAŃCY 

GMINY LESZNOWOLA W WYSOKOŚCI 50%.

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy akcję kastracji zwierząt domowych, (psy/koty) dofinansowaną z budżetu Gminy Lesznowola, na warunkach określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) i uchwałą Nr 68/VI/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2019 roku.

Akcja jest skierowana do Właścicieli zwierząt, zamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola. Miejsce zamieszkania Właściciela ustala się na podstawie: zgłoszenia identyfikacyjnego ZAP-3, zeznania podatkowego PIT za 2018 r., (pierwsza str.
z pieczątką Urzędu Skarbowego) potwierdzone jednym z wymienionych dokumentów.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt domowych (psów/kotów), co w efekcie końcowym zmniejszy liczbę zwierząt bezdomnych, a w konsekwencji trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się, są spokojniejsze i łagodniejsze.

Akcja prowadzona będzie przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola od 23 kwietnia 2019 roku do 15 grudnia 2019 roku
lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu Gminy Lesznowola na rok 2019.

ZASADY AKCJI KASTRACJI ZWIERZĄT DOMOWYCH (PSY/KOTY)

  • Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt domowych w ilości
    jedna sztuka w 2019 r.
  • Podstawowym warunkiem przystąpienia do akcji kastracji zwierząt domowych (psy/koty) jest złożenie w wyznaczonym terminie WNIOSKU WŁAŚCICIELA O WYKONANIE ZABIEGU KASTRACJI PSA/KOTA w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola.

Uwaga: we wniosku należy podać wagę psa.

  • Osoba składająca wniosek otrzyma SKIEROWANIE NA WYKONANIE ZABIEGU KASTRACJI PSA/KOTA DOFINANSOWANEGO W 50% PRZEZ GMINĘ LESZNOWOLA. Skierowanie upoważnia do uzgodnienia terminu w jednym z czterech Gabinetów Weterynaryjnych na wykonanie zabiegu.

Skierowanie należy dostarczyć do Gabinetu Weterynaryjnego. Za wykonany zabieg Gabinet Weterynaryjny pobierze 50% ceny od Właściciela psa/kota. Usługi wykraczające poza standard zabiegu będą finansowane
przez Właścicieli zwierząt.

WYKAZ Gabinetów Weterynaryjnych wykonujących zabiegi kastracji w Gminie Lesznowola, w czasie trwania programu

23 KWIETNIA 2019 r. – 15 grudzień 2019 r.

  • Magdalenka ul. Lipowa 59 Lecznica Dla Zwierząt.
  • Łazy ul. Łączności 2G Klinika Weterynaryjna REDLINE.
  • Nowa Iwiczna ul. Graniczna 37 Przychodnia Weterynaryjna CANIS-VET.
  • Władysławów ul. Motocyklistów 8 Gabinet Weterynaryjny ARKA.