We wtorek 12 marca w Gminie Lesznowola gościmy przedstawicieli samorządów lokalnych z Ukrainy zainteresowanych poznaniem i wdrożeniem najlepszych praktyk w zakresie  bezpieczeństwa lokalnego. Goście spotkali się z Zarządem Gminnego OSP  - Wójt Marią Jolantą Batycka-Wąsik pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Gminnej OSP oraz Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej – Dariuszem Maciejem Kołakowskim.  Ukraińscy samorządowcy zwiedzą dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP Nowa Wola oraz OSP Mroków. Delegacji towarzyszyli polscy opiekunowie – strażacy Gen. Marek Kowalski oraz Zbigniew Kaliszyk z Zarządu Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP.