Zapraszamy do nowo otwartego Punktu Interwencji Kryzysowej w Mrokowie.

W punkcie wsparcia udzielają specjaliści z  Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.  Wszystkie porady i udzielana pomoc jest bezpłatna. Punkt rozpoczyna swoją działalność w poniedziałek 18 marca.