Referat Realizacji Podatków i Opłat Urzędu Gminy Lesznowola informuje o rozpoczęciu akcji wysyłania decyzji podatkowych na 2019 rok.

Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wysyłane będą Podatnikom  listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., na adresy korespondencyjne wskazane przez Podatników.


W każdej decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości lub wymiar podatku rolnego i leśnego podany jest indywidualny numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat.

Informujemy, iż zgodnie z art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa, przesyłkę pocztową dwukrotnie awizowaną uważa się za skutecznie dostarczoną, co skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego.

W przypadku nie otrzymania decyzji podatkowej do dnia 15 marca 2019 r., uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Realizacji Podatków i Opłat Urzędu Gminy Lesznowola.  

Przypominamy o konieczności poinformowania Urzędu Gminy Lesznowola o zmianie adresu zameldowania/zamieszkania/do korespondencji.