Referat Realizacji Podatków i Opłat przypomina, że do 15 lutego 2019 r. Podatnicy podatku od środków transportowych mają obowiązek złożenia „Deklaracji na podatek od środków transportowych” na 2019 rok (DT-1; DT-1/A) zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Lesznowola stawkami podatkowymi. 


Podatnicy obowiązani są dokonywać wpłat podatku na indywidualne numery rachunków bankowych. Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:  

- I rata płatna - 15 luty, 

- II rata płatna - 15 wrzesień.Druki obowiązujące od 01.01.2019 roku

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych - kliknij tutaj PDF

                                                                                                - kliknij tutaj DOC 

DT-1 A - Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych -  kliknij tutaj PDF

                                                                                                                   - kliknij tutaj DOC                  

Druki obowiązujące do 31.12.2018 roku

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych - kliknij tutaj

 Załącznik do DT-1 - kliknij tutaj