Przypominamy o konieczności aktualizacji danych o ilości zużywanej w gospodarstwie domowym wody, które są podstawą do wyliczenia indywidualnej opłaty za odpady komunalne. Obowiązek dotyczy Mieszkańców, u których ilość zużywanej wody zmieniła się i nie jest zgodna z deklarowaną.