Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30.01.2019 roku ustalony został „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok 2019/2020 dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji.