Referat Realizacji Podatków i Opłat przypomina, że do 15 stycznia 2019 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2019 r. zgodnie z obowiązującymi uchwałami dotyczącymi stawek i wzorów deklaracji zamieszczonych poniżej. Obowiązek składania deklaracji podatkowych, o których mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.