Znamy już stawki podatkowe obowiązujące w Gminie Lesznowola w 2019 roku. Na dotychczasowym poziomie został utrzymany podatek z tytułu użytkowania gruntu na działalność gospodarczą, pozostałe stawki nieznacznie się zmieniły.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem.