Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu strategicznego pt.  "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lesznowola na lata 2018-2032".

Dokument do pobrania z załącznika