W czwartek 27 grudnia w Magdalence uroczyście otwarto Senior +, czyli klub dla najstarszych Mieszkańców gminy. Na utworzenie Klubu lesznowolski samorząd pozyskał środki finansowe w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klub Senior + będzie funkcjonował w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jego siedziba mieści się w Magdalence przy ul. Lipowej 28.

Całkowita wartość projektu wyniosła 116 tys. 868 zł, z czego 87 tys. to pozyskana dotacja a pozostała kwota wkład własny Gminy. 

W ramach projektu dostosowano lokal Centrum Integracji Społecznej w Magdalence dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz budynku zamontowano pochylnie, barierki i pochwyty. Zakupiono również defibrylator oraz schodołaz kroczący ułatwiający przemieszczanie się po schodach na poziom - 1, gdzie znajduje się sala do ćwiczeń i szatnie. Wykonano prace dostosowawcze w łazienkach, wyposażono szatnię, a także zakupiono urządzenia areobowe do ćwiczeń. 

W spotkaniu prowadzonym przez Janinę Szulowską z GOPS uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu z Wójt Marią Jolantą Batycką Wąsik i Przewodniczącą Rady Gminy Bożenną Korlak na czele, lesznowolscy Radni oraz Radni Seniorzy i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprawę artystyczną zapewnił Zespół Mrokowiacy a goście zostali poczęstowani inauguracyjnym tortem. Szczególne podziękowanie za wkład w działania na rzecz seniorów przekazano pani Janinie Pytkowskiej, która 6 lat temu założyła Klub Seniora w Nowej Iwicznej. 

Osoby, które zapiszą się do Klubu Senior + będą mogły bezpłatnie skorzystać z ciekawej oferty: m.in. gimnastyki, treningów umiejętności społecznych i pamięci, ćwiczeń relaksacyjnych, czy fizjoterapii.  Zainteresowanie było bardzo duże - przygotowane przez GOPS deklaracje uczestnictwa rozeszły się w ciągu kwadransa.