Gmina Lesznowola rozpoczyna 10 grudnia 2018 r. rekrutację uczestników do projektu grantowego pt. „Ja w Internecie.” Jest to program bezpłatnych szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.


W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostaną szkolenia z następujących modułów tematycznych:

a) Rodzic w Internecie – 2 szkolenia

b) Moje finanse i transakcje w sieci – 3 szkolenia

c) Działam w sieciach społecznościowych – 2 szkolenia

d) Tworzę własną stronę internetową (blog) – 3 szkolenia

e) Kultura w sieci – 1 szkolenie

f) Mój biznes w sieci – 3 szkolenia

g) Rolnik w sieci – 2 szkolenia

Szczegółowy opis szkoleń pod linkiem: Opis modułów tematycznych.

Planowany termin realizacji szkoleń: styczeń 2019 – maj 2019.

Jedno szkolenie trwa 12 godzin zegarowych, a odbywać się będzie w formie czterogodzinnych spotkań - 3 dni po 4 godziny zegarowe (poniedziałek - piętek)
lub sześciogodzinnych spotkań - 2 dni po 6 godzin zegarowych (sobota), organizowanych
w Pracowni Multimedialnej LCK w Janczewicach, ul. Jedności 99a, 05-506 Janczewice.

Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku z terenu województwa mazowieckiego, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkim uczestnikom zapewniamy catering i materiały edukacyjne.

Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie w trybie otwartym i ciągłym w okresie
od 10 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r., aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego modułu szkoleniowego.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy czytelnie wypełnić i podpisać FORMULARZ REKRUTACYJNY. Zgłoszenia będą przyjmowane osobiście w Biurze Projektu
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, pokój 108 (1 piętro) lub elektronicznie na adres: infoue@lesznowola.pl.

Po sporządzeniu wstępnej listy, skontaktujemy się z Państwem celem dopełnienia formalności i ostatecznej kwalifikacji do projektu.


Załączniki:

1) Formularz Rekrutacyjny (DOC)

2) Regulamin Rekrutacji (PDF)