Do 9 grudnia czekamy na zgłoszenia najlepszej firmy, wydarzenia kulturalnego i sportowego (lub oferty turystycznej) z terenu naszej gminy. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji powiatowego plebiscytu PERŁY MAZOWSZA! Swoich kandydatów można zgłaszać elektronicznie, wypełniając formularz dostępny na stronie www.perlymazowsza.pl lub tradycyjnie - wrzucając formularz do urny stojącej w Urzędzie Gminy Lesznowola lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mysiadle.Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania we współpracy z gminami powiatu piaseczyńskiego zapraszają do

KONKURSU PERŁY MAZOWSZA 2018


Perły Mazowsza integrują lokalną społeczność z organizacjami samorządowymi i przedsiębiorcami, pozwalają na docenienie lokalnych firm i wydarzeń. Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych oraz wydarzeń organizowanych w regionie, a także sportowców, klubów sportowych, trenerów i zawodników. Statuetka Perły Mazowsza dowodzi nie tylko o wysokiej jakości świadczonych usług i zaangażowaniu, lecz przede wszystkim świadczy o docenieniu firmy, wydarzenia czy sportowca przez osoby z lokalnej społeczności.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ KANDYDATA?

Firmy, wydarzenia i sportowców może zgłosić każdy. Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów. Pokażmy, że wspieramy lokalny przemysł, doceniamy wydarzenia, które organizowane są w gminach, i sportowców, którzy ciężko pracują nie tylko na swój sukces, lecz także godnie reprezentują miejsca, z których pochodzą.

HARMONOGRAM

 • 9 grudnia 2018 r. godz. 23:59 – zbieranie zgłoszeń,
 • 12 grudnia 2018 r. – spotkanie Kapituły,
 • 19 grudnia 2018 r. godz. 08:00 – ogłoszenie listy nominowanych, rozpoczęcie głosowania,
 • 22 lutego 2019 r. godz. 12:00 – zakończenie głosowania,
 • luty/marzec 2019 r. – uroczysta gala wręczenia nagród.

NAGRODY

PULA NAGRÓD TO ŁĄCZNIE 35 tys. zł!

– DLA MIESZKAŃCÓW ZGŁASZAJĄCYCH

Wśród mieszkańców, którzy zgłoszą wydarzenie do udziału w konkursie zostaną rozlosowane nagrody w postaci biletów do Multikina, vouchery na jazdy Gokart i Off Road oraz inne nagrody rzeczowe.

– DLA MIESZKAŃCÓW GŁOSUJĄCYCH

Drugim etapem konkursu jest głosowanie na nominowane wydarzenia – wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody w postaci biletów do Multikina, vouchery na jazdy Gokart i Off Road.

– DLA ZWYCIĘZCÓW

Sześciu laureatów w kategorii „Perła Mazowsza 2018” otrzyma pakiet promocyjny o wartości 1 000 zł netto zgodnie z aktualnym cennikiem „Przeglądu Piaseczyńskiego” oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

Wśród 6 laureatów zostanie wyłoniona PERŁA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO, która otrzyma nagrodę główną od „Przeglądu Piaseczyńskiego” w postaci pakietu promocyjnego o wartości  3 000 zł zgodnie z aktualnym cennikiem oraz 50% rabat na produkty oferowane przez Radio VOX FM zgodnie z aktualnym cennikiem.

INSTRUKCJA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia internetowe

 • Nazwa firmy/wydarzenia/klubu sportowego
 • Krótki opis
 • Co wyróżnia zgłoszonego
 • Dane zgłaszającego: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail
 • Potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każde z wypełnionych pól będzie brane pod uwagę podczas obrad Kapituły Konkursu, która odpowiedzialna jest za przyznanie punktacji zgłoszonym sportowcom i wyłonienie spośród nich nominowanych w kategorii Perła Mazowsza.

Zgłoszenia papierowe

Tradycyjne zgłoszenia papierowe wrzucane do urn umieszczonych w każdym urzędzie gminy (formularze dostępne przy urnach, w biurze promocji każdej z gmin lub na stronie www.perlymazowsza.pl):

 • Piaseczno: Urząd Miasta i Gminy, ul. Kościuszki 5
 • Piaseczno: Dom Kultury, ul. Kościuszki 49
 • Piaseczno: Redakcja Przeglądu Piaseczyńskiego, ul. Sierakowskiego 12 A
 • Góra Kalwaria: Ratusz, ul. Ratuszowa 1
 • Góra Kalwaria: Ośrodek Kultury, ul. Białka 9
 • Konstancin-Jeziorna: Urząd Miasta i Gminy, ul. Piaseczyńska 77
 • Konstancin-Jeziorna: Konstanciński Dom Kultury „Hugonówka”, ul. Mostowa 15
 • Tarczyn: Urząd Miejski, ul. Juliana Stępkowskiego 17
 • Tarczyn: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Juliana Stępkowskiego 17
 • Lesznowola: Urząd Gminy, ul. Gminna 60
 • Lesznowola: Gminna Biblioteka Publiczna filia w Mysiadle, ul. Topolowa 2, Mysiadło
 • Prażmów: Urząd Gminy, ul. Piotra Czołchańskiego 1

Więcej informacji na:

www.perlymazowsza.pl

www.facebook.com/KonkursPerlyMazowsza