Gmina Lesznowola została laureatem Konkursu PUCHAR RECYKLINGU i zdobyła główną nagrodę w kategorii "Bioodpady". Organizatorem XIX już edycji konkursu jest miesięcznik Przegląd Komunalny. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły instytucje: Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, Polska Izba Ekologii, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Wyróżnienia zostały wręczone 29 listopada podczas uroczystej Gali w Warszawie, gdzie Gminę Lesznowola reprezentował Lech Kilanowski - Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.