Informujemy, że zmieniły się zasady wydawania i użytkowania Biletu Metropolitalnego – Lesznowolskiej Karty Mieszkańca.  Nowy regulamin przewiduje, że Bilet Metropolitalny – Lesznowolska Karta Mieszkańca wydawany będzie również osobom, które zamieszkały na stałe w roku kalendarzowym na terenie Gminy Lesznowola, po okazaniu formularza ZAP -3 z widocznym potwierdzeniem jego wpływu do Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Jednocześnie wydłużony został okres ważności BM – LKM do 12 miesięcy, a w przypadku zgubienia BM – LKM za wydanie duplikatu pobierana będzie opłata  w wysokości 10 zł.

Więcej informacji  na temat nowych zasad w Zarządzeniu Wójta Gminy Lesznowola.