Uwaga - utrudnienia w ruchu na ul. Karczunkowskiej!  

W związku z awarią wodociągu pod nasypem wiaduktu w ciągu ul. Karczunkowskiej (skrzyżowanie z ul. Kurantów) i wynikającą z tego koniecznością rozebrania części wiaduktu, wykonawca inwestycji kolejowej Trakcja PRKiI S.A. informuje o przedłużających się utrudnieniach dla ruchu kołowego w tym rejonie.  Przewidywany termin usunięcia awarii to 31.10.2018 r.