Mieszkańców Gminy powyżej 60. roku życia zapraszamy na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Usługa jest realizowana w placówkach NZOZ Salus - w Ośrodku Zdrowia w Mrokowie przy ul. Górskiego 4 oraz Ośrodku Zdrowia w Magdalence przy ul. Słonecznej 273. Trzeci punkt to przychodnia Słoneczny Park w Nowej Iwicznej (dawny EDMED).


Do bezpłatnego szczepienia wraz z poprzedzającym szczepienie badaniem lekarskim uprawnione są osoby, które:

  • ukończyły sześćdziesiąt lat,
  • są zameldowane na stałe w gminie Lesznowola (należy okazać wpis w dowodzie osobistym), 
lub
  • zamieszkują na stałe na terenie gminy Lesznowola i rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem zamieszkania na terenie gminy Lesznowola (należy okazać zgłoszenie identyfikacyjne ZAP-3 lub PIT za rok 2017).

Akcja bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie jest w całości finansowana z budżetu Gminy Lesznowola. Zapraszamy do skorzystania!