W Łazach trwają prace drogowe związane z budową chodników wzdłuż drogi krajowej nr 7. Budowa obejmuje dwa odcinki wzdłuż Al. Krakowskiej po jej zachodniej i wschodniej stronie, od ul. Podleśnej do istniejących chodników w rejonie ul. Szklarniowej (ok. 370 m) i ul. Wąskiej (ok. 440) w Łazach wraz z dojściami do przystanków autobusowych.  Działania te to efekt wieloletniej bardzo dobrej współpracy Wójt Gminy Lesznowola Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik z zarządcą dróg krajowych - Generalną  Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.