Uwaga - trwają konsultacje poprawionego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami (PGO WM 2024). Dokument został zamieszczony:

  • w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl) w zakładce Ekologia i Środowisko / Odpady / Plany Gospodarki odpadami – aktualizacje;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.mazovia.pl/);
  • na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego (www.dialog.mazovia.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. 

Ewentualne uwagi można do dokumentu można przesłać w formie papierowej na adres: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa 

oraz 

drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: wpgo@mazovia.pl.