Dotyczy: budowa ul. Polnej w Wilczej Górze - kanał technologiczny w pasie drogowym.