Od 27 sierpnia, dzięki wprowadzeniu Biletu Metropolitalnego – Lesznowolska Karta Mieszkańca, każda osoba zamieszkująca na terenie Gminy Lesznowola i odprowadzająca podatki na rzecz Gminy Lesznowola będzie mogła skorzystać z tańszych biletów komunikacyjnych.

Bilet Metropolitalny – Lesznowolska Karta Mieszkańca

to oferta skierowana do:

  • Osób fizycznych, zamieszkującym w Gminie Lesznowola, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie
  • osób fizycznych zameldowanym na pobyt stały w Gminie Lesznowola, opłacających w Gminie Lesznowola podatek rolny,
  • dzieciom osób wymienionym w pkt. 1 lub pkt. 2, w wieku od 7 do 26 lat, uczącym się oraz pozostającym na utrzymaniu rodziców (opiekunów) i wspólnie z nimi zamieszkującym, mającym status ucznia lub studenta.

Aby otrzymać Bilet Metropolitalny – Lesznowolską Kartę Mieszkańca

  • należy wypełnić wniosek,
  • oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola,
  • oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola w przypadku współmałżonka nie osiągającego dochodu – do wglądu oryginał wspólnego PIT,
  • wydrukowaną pierwszą stronę formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), w przypadku rozliczania się z podatku za pośrednictwem Internet-u,
  • decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok,
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • załączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (może być na nośniku).

Bilet Metropolitalny – Lesznowolska Kartę Mieszkańca można otrzymać w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, pok. 01, tel 22 70 89 111.

bilet@lesznowola.pl


ZAPRASZAMY OD 27 SIERPNIA 2018 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 DO URZĘDU GMINY LESZNOWOLA, POK.01 (poziom -1). 

UWAGA - po godz. 16.00 wejście BOCZNYMI drzwiami (wejście służbowe dla pracowników Urzędu Gminy).


UWAGA - od 5 listopada 2018 r. punkt wydawania biletów czynny wyłącznie w godzinach pracy Urzędu.