W związku z wystąpieniem klęski suszy na terenie województwa mazowieckiego informujemy, że istnieje możliwość oszacowania strat w uprawach polowych spowodowanych suszą na terenie naszej Gminy.

Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych na obowiązujących formularzach. Do wniosku o oszacowanie strat dołączyć należy kserokopię wniosku o płatności obszarowe.

Formularze wniosków dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW -31 LIPIEC 2018 ROK