Za nami sesja absolutoryjna, która odbyła się 21 czerwca br. Radni Gminy Lesznowola nie mieli żadnych wątpliwości i jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Wójt Gminy Lesznowola. Głosowanie nad absolutorium było poprzedzone obszernym sprawozdaniem, podczas którego Wójt Gminy zaprezentowała zasadnicze cele realizowane przez Samorząd Gminy Lesznowola w ubiegłym roku.

Podczas prezentacji Wójt Gminy zaprezentowała najważniejsze cele realizowane przez Samorząd

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która analizuje dochody i wydatki przedstawiła Pani Skarbnik Elżbieta Obłuska


Radni jednogłośnie przyjęli zarówno sprawozdanie finansowe z wykonania ubiegłorocznego budżetu, jak i uchwałę dotyczącą udzielenia Wójt Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik absolutorium

Gratulacje i podziękowania dla Pani Wójt, w imieniu całej Rady Gminy Lesznowola, złożyli Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bożenna Korlak 


oraz Wiceprzewodniczący Rady Pan Marian Ryszard Dusza