INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNOWOLA DOTYCZĄCA WYMIANY PIECA WĘGLOWEGO - PILNE

Szanowni Państwo!

Ze względu na duże zainteresowanie Mieszkańców wymianą starych, nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych oraz kotłowniach osiedlowych, Gmina Lesznowola planuje ubiegać się o dofinasowanie ze środków UE na realizację projektu związanego z wymianą urządzeń grzewczych.

Otrzymanie dofinansowania byłoby możliwe dla oddanych do użytku budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza oraz które nie są wykorzystywane sezonowo (domki letniskowe). Dotychczasowym głównym źródłem ciepła w budynkach mieszkalnych muszą być piece węglowe. Muszą one również spełniać określone wymagania energetyczne, dlatego Mieszkańców zainteresowanych wymianą pieca węglowego na nowoczesny kocioł gazowy prosimy o wypełnienie deklaracji.

Mieszkańcy, którzy planują wymienić inne źródła ciepła np. nieefektywne piece gazowe, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym naborze.

Dofinansowanie będzie dotyczyć wymiany kotłów węglowych  na nowoczesne piece gazowe.

DEKLARACJE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO 17 MAJA 2018 ROKU DO GODZ. 16.00 W KANCELARII URZĘDU GMINY LESZNOWOLA.

 

Ze względu na krótki termin dopuszczamy możliwość przesłania skanów wypełnionej deklaracji na adres e-mail: rsr@lesznowola.pl – mimo przesłania deklaracji drogą elektroniczną trzeba ją złożyć również osobiście najpóźniej do 21 maja 2018 r.

Deklaracje złożone w terminie lecz wypełnione nieczytelnie lub niezawierające wszystkich odpowiedzi nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wymiany urządzeń grzewczych;
  2. Kolektory słoneczne;
  3. Fotowoltaika.