Region Sieci Warszawa Województwo informuje, że z dniem 01 lipca 2018 roku Urząd Pocztowy Mysiadło zostanie przekształcony z urzędu nadawczo – oddawczego bez służby doręczeń w urząd nadawczo – oddawczy ze służbą doręczeń.

W związku z powyższym od dnia 01.07.2018r. dla mieszkańców gminy Lesznowola placówką doręczającą wszystkie przesyłki i przekazy będzie: Urząd Pocztowy 05-515 Mysiadło zlokalizowany przy ul. Topolowej 2. 
Pocztowy Numer Adresowy oraz adres dla wyżej wymienionych mieszkańców nie ulegnie zmianie.