W czwartek 10 maja poznaliśmy najprężniej rozwijające się gminy województwa mazowieckiego. Lista liderów lokalnego rozwoju została ogłoszona w Warszawie,  podczas Konferencji "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego" zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez Marszałka Adama Struzika i prof. Eugeniusza Sobczaka - autora ogólnopolskiego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki regionalne tego rankingu. Dyplomy otrzymali włodarze 10 najlepszych gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.  Gmina Lesznowola uplasowała się na pierwszym miejscu w kategorii gmin wiejskich, zdobywając laury zarówno w rankingu ogólnym  Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego za rok 2017 jak i rankingu Dynamiki Wskaźnika Przedsiębiorczości w okresie 2003-20016.  Odbierając dyplom za dynamikę przedsiębiorczości Gmina Lesznowola znalazła się na podium obok Warszawy - laureata  w kategorii gmin miejskich i Ożarowa Mazowieckiego, który zdobył 1 miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich.