Wójt Gminy Lesznowola zaprasza Panie z terenu Gminy do udziału w I edycji niezwykłego konkursu! Sprawdź regulamin i zgłoś swoją kandydatkę! Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 6 czerwca. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Święta Gminy Lesznowola w sobotę 9 czerwca.

Szukamy Pań z "sercem na dłoni"", które dają siebie innym, inspirują otoczenie, są charyzmatyczne i działają na rzecz lokalnej społeczności. Kandydatki do tytułu mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, kluby, sołectwa i grupy składające się z min. 3 osób. Na laureatki czekają atrakcyjne nagrody - statuetka, pamiątkowy dyplom i bon zakupowy o wartości 1000 zł.  
Kogo szukamy? Konkurs  „Kobieta Roku 2018 Gminy Lesznowola” edycja 2018  odbywa się w czterech równorzędnych kategoriach:

  • Kobieta Społeczna
  • Kobieta Przedsiębiorcza
  • Kobieta Rodzinna
  • Kobieta Kreatywna

KOBIETA SPOŁECZNA. To osoba, która:

- działa na rzecz lokalnej społeczności;

- aktywizuje lokalną społeczność;

- jest aktywną działaczką w lokalnej organizacji, stowarzyszeniu lub grupie nieformalnej; 

- jest zaangażowana w działalność charytatywną lub wolontariat.

KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA. To osoba, która:

- z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą lub rolniczą;

- w prowadzeniu działalności realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu;

- w swojej działalność wykorzystuje zasoby lokalne i promuje Gminę Lesznowola.

KOBIETA RODZINNA. To osoba, która:

- realizuje się poprzez dbanie o swoją rodzinę i jej rozwój;

- promuje pozytywny wizerunek rodziny i macierzyństwa;

- jest zaangażowana w działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub na rzecz seniorów.

KOBIETA KREATYWNA. To osoba, która:

- prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną lub sportową;

- wspiera twórczość innych i jest animatorką w tym obszarze;

- jest twórcą a jej twórczość dotyczy m.in. spraw lokalnych.