W poniedziałek 21 maja rusza akcja kastracji zwierząt domowych. Gmina Lesznowola pokryje 50 % kosztów tego zabiegu. Świadczenie przysługuje właścicielom psów I kotów zameldowanym na terenie gminy lub rozliczającym się w US Piaseczno. Również od 21 maja rusza akcja czipowania zwierząt. Wykonanie tego zabiegu jest bezpłatne, jednak podobnie jak w przypadku kastracji, należy udokumentować zamieszkanie na terenie gminy. 


KASTRACJA/STERYLIZACJA


DOFINANSOWANIE ZABIEGÓW KASTRACJI I STERYLIZACJI, ZWIERZĄT DOMOWYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELAMI SĄ MIESZKAŃCY 

GMINY LESZNOWOLA W WYSOKOŚCI 50%.


Od 21 maja 2018 r. rozpoczynamy akcję kastracji zwierząt domowych, (psy/koty) dofinansowaną z budżetu Gminy Lesznowola, na warunkach określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.) i uchwałą Nr 598/KLII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2018 roku.

Akcja jest skierowana do Właścicieli zwierząt, zamieszkałych na terenie Gminy Lesznowola. Miejsce zamieszkania Właściciela ustala się na podstawie: wpisu  do dowodu osobistego, zgłoszenia identyfikacyjnego ZAP-3, zeznania podatkowego  PIT za 2017 r., (pierwsza str. z pieczątką Urzędu Skarbowego) potwierdzone jednym z wymienionych dokumentów.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt domowych (psów/kotów), co w efekcie końcowym zmniejszy liczbę zwierząt bezdomnych, a w konsekwencji trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się, są spokojniejsze i łagodniejsze.

Akcja prowadzona będzie przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola od 21 maja 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Gminy Lesznowola na rok 2018.


ZASADY AKCJI KASTRACJI I STERYLIZACJI ZWIERZĄT DOMOWYCH (PSY/KOTY)

  • Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt domowych w ilości jedna sztuka  w 2018 r.
  • Podstawowym warunkiem przystąpienia do akcji kastracji zwierząt domowych (psy/koty) jest złożenie w wyznaczonym terminie WNIOSKU WŁAŚCICIELA  O WYKONANIE ZABIEGU KASTRACJI PSA/KOTA w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Gminy Lesznowola.  Uwaga:  we wniosku należy podać wagę psa.
  • Osoba składająca wniosek otrzyma SKIEROWANIE NA WYKONANIE ZABIEGU KASTRACJI PSA/KOTA DOFINANSOWANEGO W 50% PRZEZ GMINĘ LESZNOWOLA. Skierowanie upoważnia do uzgodnienia terminu w jednym z czterech gabinetów weterynaryjnych na wykonanie zabiegu.                                      

Skierowanie należy dostarczyć do gabinetu weterynaryjnego. Za wykonany zabieg gabinet weterynaryjny pobierze 50% ceny od Właściciela psa/kota. Usługi wykraczające poza standard zabiegu będą finansowane przez Właścicieli zwierząt.

Załączniki: Wniosek, Tabela cen, Wykaz gabinetów weterynaryjnych


CZIPOWANIE

Zabieg elektronicznego oznakowania zwierząt domowych (czipowanie) jest bezpłatny. 

Warunkiem bezpłatnego oznakowania zwierząt domowych jest:

  • wypełnienie wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzęcia (dostępny w gabinetach oraz w załączniku  na dole strony),
  • potwierdzenie meldunku lub rozliczenie podatkowe z terenu Gminy Lesznowola;
  • okazanie książeczki szczepień (pies powinien być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie), lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia.


LISTA  LECZNIC  WETERYNARYJNYCH,  W  KTÓRYCH  BEZPŁATNIE MOŻNA  CZIPOWAĆ  ZWIERZĘTA  DOMOWE.

  • MAGDALENKA, ul. Lipowa 59 Gabinet Weterynaryjny   Wojciech Szymański Tel. 22 7579315,  602 109 104
  • ŁAZY, ul. Łączności 2G Klinika Weterynaryjna REDLINE-Leczenie i Rehabilitacja Zwierząt, Tel. 22 757 77 74
  • NOWA IWICZNA, ul. Graniczna 37 Przychodnia Weterynaryjna CANIS-WET S.C. Tel. 22 498 35 52
  • WŁADYSŁAWÓW, ul. Motocyklistów 8 Gabinet Weterynaryjny  „ARKA” Tel. 504 806 055, 22 736 26 83