Aktualizacja listy punktów handlowych oferujących worki na odpady komunalne.