Referat Dróg i Mostów prowadzi prace nad wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego na budowę drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z koncepcją (w załączniku) lub osobiście w pok. 105 na I piętrze Urzędu Gminy Lesznowola, w dniach 20.04.– 04.05.2018 r.