W imieniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola zapraszamy na Walne Zebranie, które odbędzie się w środę 28 lutego w Urzędzie Gminy Lesznowola.