Uwaga - w związku z przekroczeniem norm dla  pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze m.st. Warszawa,  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia. Pył zawieszony PM2,5 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem oraz podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych. Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych (kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze, osoby chore - np.  astmatycy) powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.plPrzypominamy, że wyniki lokalnych pomiarów dla gminy Lesznowola można obserwować na stronie Urzędu Gminy w zakładce "Czystość powietrza" - zobacz TUTAJ