"Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość" - to tytuł konkursu, do udziału w którym zaprasza Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i Wydawnictwo Naukowe Scholar. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Polski Komitet ds. UNESCO. 

Na konkurs można zgłaszać prace w dwóch kategoriach:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.


Termin nadsyłania prac mija 31 lipca br. Dla zwycięzców każdej kategorii przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. złotych. 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania na dole strony.